Mornams trohetslagar

Proklamation utfärdad i Aahren den 13:e i starrfrost i Odins år 629.

Låt det från denna dag vara känt över Aralanthas rike att konung Mornam den Rättrådige låter proklamera följande:

Att envar som reser vapen mot sin rättmätige konung, av gudarna utsedd, skall med döden plikta.

Att envar som genom gärning bistår landets fiender skall med döden plikta.

Att envar som inte lyder befallning från konung eller konungens utsedde skall med döden plikta.

Att envar som undangömmer skatt för konungens fogdar skall mista sin egendom.

Att envar som skymfar konungens män skall mista tungan.

Så skall Aralanthas lag vara från denna dag.

- Konung Mornam den Rättrådige av Aralantha, rikets räddare och trons beskyddare