Chelmar (gammal)

Ur utskicket till Prinsessan och Örnen, år 632.

Chelmars jarladöme var ett av de rikaste och mäktigaste jariadömena i Aralantha före kuppen - endast Noedren kunde mäta sig i alla avseenden med Chelmar. Chelmar beboddes tidigt under Arneds utvandring, och de rika områdena Arsandalen, Furiadalen och de bördiga kullarna däromkring gjorde snart att här blomstrade jordbruk och handel.

De rikaste områdena är de östliga och centrala, medan de områden som sträcker sig uppemot mot Väktarbergen har färre innebyggare och inte lika bördiga jordar.

Sedan jarl Dana erövrade Chelmar stad har hon låtit tillsätta ett råd som bistår henne i angelägenheter av mer övergripande art, särskilt angående de centrala delarna av Chelmar. Detta råd ska inte förväxlas med jarl Danas krigsråd, rådet med friherrarna eller Chelmars borgarråd för den delen. I jarl Danas råd sitter vid tiden för Prinsessan & Örnen (632) förutom jarlen själv blotaren Asgerd Vedersdotter, landriddaren Tormund Tormundsson Vråk från Chelmar, borgmästare Albrekt Höög, mästaren i Nars skrifter vid skolan för skalder och Lekare i Aahren, Elfrida Haraldsdotter, förre slottskapten Beren Edlasson samt chelmarriddaren Jorund Morgongåva som tillträdde blott för två månader sedan. Han fyllde den platsen som stått tom sedan riddar Joar Hendersson till Arenäs stupade.

Huvudnäringar: Vinodling, spannmål och mjölkproduktion

Städer: Chelmar l2 000 invånare, Tunmar 1500 invånare samt flera mindre betydande köpingar.

Befästningar: Jalum är den starkaste fästningen i hela Chelmar. För övrigt ett hundratal borgar i varierande storlekar och betydelse.

Personer: Se respektive friherredöme.

Heraldik: Chelmars örn är ett känt begrepp i hela Aralantha. Jarladömets vapensköld är svart med en örn i silver. Det sägs att ömen härstammar från Arneds dagar då en väldig öm kom och visade de landsflyktiga vägen till ett bördig land. Örnen blev ljuset i mörkret från de flyende från Naronien. Örnen går igen i många andra vapensköldar från Chelmar. För jarlar är det exempelvis sed att lägga in Örnen i något fält på den personliga vapenskölden.