Chelmars friherredömen

Texten är hämtad ur utskicket till Prinsessan och Örnen, och beskriver således läget år 632. För heraldik och lite historia, läs också "Heraldik i Chelmar".

Adaltun

Det vackra Adaltun i Arsandalen har länge styrts av släkten Dahl, så även till då Mornam tog makten. Den gamle friherren Erian Dahl, hans familj och de som stod honom trofast, mördades av landríddare Thorulf Ååhs-Tryggve som tog hans plats och stödde Mornam. Adaltun har nästan varit helt orört av krigets fasor

Huvudnäringar: Vinodling och mjölkproduktion.

Städer: En köping som vi inte namngett ännu.

Befästningar: Dahls friherreborg, samt flera rika landriddarborgar.

Personer, trogna Nars ätt: Friherre Erian Dahl (d. 626) bror till överstepräst Derion Dahl.

Mornam: Friherre Thorulf Ååhs-Tryggve.

Chelmar

Chelmars friherredöme styrdes innan kuppen av jarlen av Chelmar, Efan Ekenskiöld. Ekenskiölds dotter, Miriel var för övrigt förlovad med prins Edarin av Aralantha. Jarl Efan stupade i försvaret av staden år 626 och den nye jarlen av Chelmar, Ogil Otterberg, blev även friherre över Chelmar. När Otterberg avrättades 629, tog Oxblod över, både som friherre och jarl över Chelmar.

I och med de Edarintrognas intagande av Chelmar 631 står nu friherredömet under jarl Danas styre. Friherredömet är relativt förskonat från krigets härjningar.

Huvudnäringar: Vinodlingar, spannmål, handel

Städer: Chelmar 12 000 invånare.

Personer, trogna Nars ätt: jarl Efan Ekenskiöld (död 626), en son (död 626), Miriel Ekenskiöld (gisslan hos Mornam), jarl Dana av Chelmar.

Mornam: jar! Ogil Ogilsson Otterberg (avrättad av Mornam 629),jarl Peder Oxblod.

Eidensjö

Friherre Eigal av Eidensjö stödde aktivt Mornams kupp och hans äldste son Eigor gjorde stor lycka som härförare l Mornams armé. Den yngste sonen Eitil, bröt dock med familjen, och flydde norrut. Elgor dog under oklara omständigheter på ett värdshus 628 och hans far dog av ålder och sorg året efter honom.

Den enda systern, Embla av Eidensjö, reste till Tuve för att bli hovdam åt jarlinnan. Mellansonen Egil tog över styret över friherredömet och bytte sida 631. Det är först de två senaste åren som härar i någon större utsträckning har hemsökt de östra delarna av fríherredömet.

Städer: Inga större

Huvudnäringar: Jordbruk, med inriktning på kött och mjölkproduktion

Personer, trogna Nars ätt: Friherre Egil av Eidensjö och Eitil av Eidensjö

Mornam: Friherre Eígal av Eidensjö (död 629), Elgor av Eídensjö (död 628), Embla av Eidensjö

Hellon

Hellons friherre, den unge Gripenhuvud, valde att stödja ursurpatorn Mornam och ledde själv delar av Oxblods här vid det beryktade slaget vid Stangerpasset 630. Jarl Dana av Chelmar svarade med att marchera mot Hellon där ett blodigt slag stod.

Året därefter intog Aldorianska frikåren under ledning av Herr lrrtärdur Räv staden Hellon men friherreborgen höll stånd och Gripenhuvud som med huvudstyrkan befann sig långt från platsen vid händelsen inledde en belägring av sin egen stad. Gripenhuvud tvingades dock bryta belägríngen och följde med Oxblod mot Chelmar.

Friherreborgen kapitulerade och försvararna fick fri lejd. Elymar bytte utan blodspillan snabbt till prins Edarins sida. Splittrade styrkor av Gripenhuvuds män gjorde att landsbygden i Hellon plågades av oroligheter. Under våren 632 lämnade frikåren över styret av friherredömet till Hader Ogilsson Otterberg - som jarl Dana utsett till styresman. Hellon är ett av de svårast sargade områdena av kriget.

Städer: Hellon, Elymar

Huvudnäringar: Jordbruk, med inriktning på kött och mjölkproduktion.

Personer, trogna Nars ätt: Hader Ogilsson Otterberg

Mornam: Friherre Gripenhuvud

Meldar

Fríherredömet har hela tiden gett prins Edarin sitt fulla stöd. Staden med friherreborgen har två gånger blivit belägrad under kriget. Första gången av Otterberg 628, andra gången av Oxblod 631 - men staden har aldrig fallit.

Den gamle friherren Raldor Rubinsson Nordangård stupade í försvaret av Meldar stad 631. Hans dotter Nerina av Nordangård ersatte honom. Södra Meldar har lidit svårt under Mornams framryckande härskaror.

Städer: Meldar, Frandill

Huvudnäríngar: Spannmål, bergsbruk, skogsbruk och i mindre utsträckning fiuktodling.

Personer, trogna Nars ätt: Friherre Raldor av Nordangård (död 63l) gm en kusin till Elida Rangnarsdottcr från Verdfelt, samt deras dotter friherre Nerina av Norclangård.

Oxsala

Gick vid krigets början över på Mornams sida under ledning av friherre Erdik Kenriksson av Oxsala. Efter Jarl Danas överraskande intagande av Chelmar gick dock friherren Erdik över till hennes sida. Oxsala har fram till de senaste åren varit relativt förskonad från krigshandlingar.

Städer: Skåle

Befästning: Oxsala slott.

I-luvudnäríngar: Spannmål och fruktodlingar.

Personer, trogna Nars ätt: Friherre Erdik Kenriksson av Oxsala, gm Alida Eidensjö (syster till Eigal av Bidensjö), deras son Esbjörn samt Erdiks syskon jarl Henrik av Odels, Eduron Torspräst, fríherrinna Sigrid av Vindeland.

Tivestland

Styrdes före kuppen av friherre Ogil Ogilsson Otterberg som var en av de drivande männen bakom kuppen. Det var också Ogil Ogilsson som ledde kuppmakarna i Chelmar. Trots att brodern Hader förskansade sig i släktgodset Tivesthus och på så sätt räddade prins Edarin låg snart hela Chelmar jarladöme, liksom Tivestland, under Ogil Otterbergs och därmed Mornams kontroll. När Otterberg sedermera blev avrättade för sin oskicklighet som härförare 629, blev Peder Oxblod också friherre över Tívestland. Tivestland har varit förskonat från framryckande härar ända fram till i år.

Huvudnäringar: Jordbruk, vinodling samt mindre skogsbruk

Städer: Inga

Befästning: Tívesthus har rustats flitigt under senare år och anses numera vara betydligt mer svårintaglig än år 626.

Personer, trogna Nars ätt: Gamle friherren Ogil Ogilsson Otterberg (död 620) och dennes son Hader Ogilsson, numera jarl Danas styresman i Hellon.

Mornam: Den gamle friherrens son Ogil Ogílsson Otterberg, sedermera jarl av Chelmar. Avsatt och avrättad år 629. Jarl Peder Oxblod (dock från början bördig från Adaltun)

Tunmar

Friherren Redon Gardrik av Tunmar är den tredje i sin ätt som styr över friherredömet och har hela tiden stött Mornam. Han var personlig vän med jarl Otterberg, men lyckades distansera sig från denne när Otterbergs stjärna dalade. Numera tjänar han jarl Oxblod och finns för tillfället med i dennes här. 631 gjorde folket i staden uppror med visst stöd av prins Edarins och jarl Danas folk.

När resningen skedde fick friherre Redon lov att lämna hären och hans insatser för att ta tillbaka friherresätet gjorde att han vann Mornams respekt.

Staden Tunmar förstördes nästan helt av den narstrogna resningen, medan resten av friherredömet har varit orört av kriget.

Städer: Tunmar 1500 invånare, samt köpingen Sönnan

Huvudnäring: Jordbruk och handel, staden Tunmar är en omlastningsort och genomresort med många värdshus och goda båtförbindelser.

Personer, trogna Mornam: Friherre Redon är runt de femtio och änkling. Hans son och arvtagare Jering Gardrík finns vid hovet í Aahren. I Tunmar finns döttrarna Evandra och Delina. Äldsta dottern Reejna är gift med en friherre i södra Åtuna.

Verdfeldt

Den gamle friherren Rurik Arnedsson överlämnade styret åt sin äldsta dotter Dana redan tidigt under inbördeskriget och Verdfeldt har hela tiden varit ett starkt fäste för edarintrogna.

Vid slaget i Arcnäs 629 vann Dana av Verdfcldt en stor seger över Otterberg som blev avrättad av Mornam för sin oduglighet. Sommaren 630 tågade dock Oxblod in och plundrade friherredömet och den gamle friherren dog under flykten.

Under säsongen 631 kunde dock Verdfelt åter säkras av Danas trupper. Verdfeldt har lidit svårt under kriget, särskilt eftersom Mornams härförare önskat straffa folket för det motstånd som deras härskare, Dana av Verdfeldt, bjudit.

Städer: Ekebro, Källnäs (ytterst liten, men dock stad)

Huvudnäringar: Fruktodlingar, vin och en del bergsbruk.

Personer, trogna Nars ätt: Friherre Rurik Arnedsson (död 630) gm Elida Ragnarsdotter (död 609 i barnsäng) samt deras tre barn; Dana, Marea gm Erbiorn Tryggve (släkt med Ååhs-Tryggve i Adaltun, stupad 627), sonen Rurik Erbiornsson Tryggve och Nanna.

Vindeland

Styrdes vid kuppens början av Friherren Elof av Vindeland som genast gav prins Edarin sitt stöd och Jalum blev det första fästet som stod emot kuppmakarna. Jalum har två gånger blivit belägrat, den första gången var 626 av Otterberg, belägringen hävdes efter ett par dagar.

Den andra gången var det Oxblod som belägrade staden under sensommaren och hösten 628. Under ett av utfallen mot de belägrande stupade friherresonen Jorm av Vindeland. Belägringen hävdes vid det stora slaget om Jalum 628. De östra delarna av Vindeland har härjats svårt av kriget.

Städer: Inga.

Befästningar: Jalum, anses vara Chelmars starkaste fäste.

Huvudnäringar: Jord-, skogs- och bergsbruk.

Personer: Friherre Elof gm Sigrid från Oxala samt deras barn Jorm (död 628)

Karta

Karta över Chelmar.
Läs mer