Dahlen

Denna text är hämtad ur Vägen till Erborigien.

Jarl
Peder

Befolkning
200 000

Näringar
Ädelstenar, fiske, fårskötsel

Städer
Dahlen, Varli

I Aralanthas sydöstra hörn, så långt bort från Aahrens rikedom och makt man kan komma, ligger Dahlen där Kenodrimbergen med stor dramatik möter det vilda Chelmiahavet. I dessa ogästvänliga bergstrakter lever det envisa och bångstyriga folket ett enkelt liv fyllt av prövningar i form av hårda vintrar, troll och stormar.

Beskrivning

Dahlen befolkades ursprungligen av kvinnor och män som flydde undan den aralanthiska kungamakten under Bodvars dagar, och att vara långt borta från makten präglar Dahlenbornas kynne än idag. Det är ett självständigt och ibland motsträvigt folklynne som dominerar, samtidigt som det finns en stor gästfrihet och värme hos invånarna. De första utvandrarna kom till Dahlen i början av 200-talet efter att Bodvar tagit makten och mördat kung Edarin. Ledda av hövitsmannen Absalon Askersson Klinte från Noedren slog de sig ned vid Svartåns mynning, där staden Dahlen ligger idag.

Ganska snart upptäckte nykomlingarna att bergen inte bara rymde en massa troll utan även rika fyndigheter av ädelstenar, något som tillsammans med fiske och fårskötsel fortfarande utgör ryggraden i ekonomin. Det var ädelstenarna och lojaliteten till Nars ätt som gjorde att Dahlen blev ett av de nio första jarladömena. Ätten Klinte har sedan dess styrt Dahlen med varierande framgång. Dagens jarl, Peder, utropade under inbördeskriget Dahlen till ett självständigt rike när kontakten med Nars ätt inte kunde upprätthållas. Senare ställde sig Dahlen på Nars ätts sida igen och befriade också ett par friherredömen i Tuve som under åtskilliga år betalade skatt till Dahlen. Inbördeskriget medförde också ett uppsving för Dahlen genom att nordbor som flytt från Aralond slog sig ned i jarladömet. Flera av dem bor fortfarande kvar. Dessutom utvecklades en alternativ led för salthandeln till Randersmark som än idag ger stora vinster.

Dahlenborna är ett enkelt folk med enkla nöjen, och de långa vinterstormarna lämpar sig väl för historieberättande. Främst firas traktens störste son, Kyran Trolleskalle, som på 300-talet dräpte hundratals troll. Hans dag firas med festligheter den sjätte dagen i Vetri. Det är ett måste att uppleva festdagen på värdshuset Den Glade Bergsmannen.

Städer

Dahlen är den största staden med sina 5 000 invånare. Staden liknar ingen annan, då den till stor del är byggd på droppstensgrottor där man murat väggar och hängt bonader eller byggt träväggar för att mota bort fukten och bevara värmen bättre. Staden ligger i Svartåns djupa dalgång där en mängd slingrande serpentinvägar letar sig upp från havet. För besökaren ger det här ett märkligt intryck med murade valv och portar direkt mot berget. I botten av Dahlenviken ligger hamnen och ett större torg där handeln pågår. Längst ut i Dahlenviken står två torn som skyddar staden från sjösidan. Jarlaborgen ligger högt på en klippa ovanför staden.

Varli är Aralantas sydostligaste stad och jarladömets näst största, med drygt 2 000 invånare. Staden fick ett uppsving när nordborna började segla genom Norra marsken till Storfall, där en hissanordning byggts för salthandeln. Dessutom har Varli flera salterier för fisk som säljs i Aralond.

Läs mer
Noveller