Hur magiker i Erborigien egentligen är

Handfasta vägledningar från magimötet.

Magiker är inga skämtsamma typer som sitter och super på värdshus.

En magiker är allvarsam, han kan dock ha humor som är bisarr, torr och gåtfull.

Magikerna i Erborgien är inte särskilt mäktiga, i jämförelse med andra sagovärldar.

En magiker gillar att låta som om han vet allting, även om han inget vet.

En magiker agerar som krusningar på ytan, man anar att det finns så mycket mer.

En magiker uppmärksammar det ouppmärksammade.

En magiker har inte bråttom, förrän han verkligen har bråttom.

En magiker är introvert, ser saker som andra inte ser.

Magi tar den tid det tar.

En stressad magiker behöver två veckor på vilohem.

Specialeffekter bör användas väldigt, väldigt sällan.

Magi sker i rollspelet.

Magi brukas sparsamt, eftersom en magiker inte vill störa balansen.

Magiker eftersträvar balansen.

Att använda magi innebär förändringar i balansen, egoistiskt använd magi rubbar balansen.

Magi kan ta kraft från magiker.

Magiker tar sällan aktiva initiativ i pågående händelseförlopp (typ när alla springer efter tjuven står magikern kvar).

Magiker försöker se helheten, och även hur vanliga händelser kan påverka balansen.

Egoistiska magiker finns, men de är utslängda ur Gillet i Aahren.

Det finns inga magiker i Naronien, men väl magikunniga.

En magiker är tålmodig.

En lärling i Gillet i Aahren får först lära sig själva magin när han förstår och har förstånd att se vikten av balans.