Magi (kort)

Magi och magiker finns i Erborigien, även om det är mycket ovanligt - få kan skryta med att faktiskt ha träffat en magiker. Dessutom är den magi som finns i de flesta fall inte speciellt kraftfull, utan mer lågmäld och introvert.

Magi introducerades i världen av en man som hette Nem, och som verkade redan före Nar. Den väg med vilken de flesta magiker närmar sig magin kallas också Nems system efter honom.

Det finns olika magikerkulturer i olika delar av Erborigien. I Aralantha är magin något man studerar teoretiskt och strukturerat, men är väldigt försiktig med att bruka. Här finns Erborigiens två enda skolor i magi - Gillet för magi och trolldom i Aahren och Magikernas och Alkemisternas Skrå i Erdamaar. Ett ledande tanke är idén om Balansen, som måste upprätthållas men kan rubbas av den som använder magi för egenvinning. Man är därför restriktiv i sin användning av magi och tar sällan ställning i politiska händelser eller världen utanför skolans väggar i övrigt.

I Naronien användes magi som ett maktmedel under ödestiden. Snarare än ett mål i sig sågs den som ett medel att skrupellöst använda för att uppnå sina egna syften. De magiker som finns kvar idag är mer självständiga än de aralanthiska, och styrs inte av lika rigorösa instutitioner. De är dock, delvis som en följd av detta, inte lika kraftfulla, och deras magianvändning är ofta begränsad till enklare sinnesmagi. Efter Keis omvändning har magin fått ett uppsving i och med att arvet från Nem betonats, och i Nems skola i Nemevid lärs hans konster ut på ett enligt de aralanthiska magikerna allt för frikostigt och lättvindigt vis.

I Randersmark är man mycket skeptisk mot allt vad magi och trollkonst heter. Den som uppvisar sådana förmågor kommer utan tvekan bli anklagad för att vara en häxa, och gör bäst i att avlägsna sig illa kvickt.

Sinnebilden av en magiker är en introvert, världsfrånvänd och egensinnig åldring med spetshatt och lång kåpa, som sällan intresserar sig för annat än sina böcker. Undantag från denna stereotyp finns förstås, och då och då dyker det till och med upp en magiker som försöker tillskansa sig makt och rikedom med hjälp av sina krafter. Det mest kända exemplet på detta är Zaffra, en ond magiker som Gyllene Hjortens Orden till slut lyckades besegra.