Staden Nemevid

Nemevid, där det så praktfullt ligger på en udde i Fyldiavettna, är världens centrum. En del sörlänningar skulle kanske hävda att Aahren är Erborigiens mest framstående stad, men i Naronien vet man bättre. Nemevid är helt enkelt Erborigiens svar på Jerusalem. Grundad för runt 1000 år sedan, då den första av sin slag, har den alltid spelat en central roll i Erborigiens historia.

Efter kriget mot Njarka, en sorglig historia som förde med sig både stadsbrand, belägring och strider gata för gata, var det länge knapert ställt i Nemevid såväl som i resten av Naronien. Men tack vare Keis fasta ledarskap, säger många, så blomstrar nu staden igen. Nemevid är hoppets och drömmarnas stad. Hit söker sig handelsmän, lycksökare och äventyrare från världens alla hörn för att pröva vingarna, om det så må vara i affärer, tärningsspel eller studier. Få städer har en så blandad karaktär - här hittar du Aralanthiska ädlingar som viskar om Nardraum, randerska klanlösa som flyr skammen, wenheimska ullhandlare och till och med en och annan zaardras som har givit upp livet i skogen för värdshusen.

Detta myller ska dock inte misstas för frihet. Den som stöter sig med makten, vare sig det gäller handel, religion eller politik, kommer snart finna att vännerna är få och fienderna många. Statsvakten håller ett vakande öga på dem som opponerar sig, och mystiska försvinnanden har oftast en given förklaring. De få som fortfarande blotar till gudarna vet att man ska hålla tyst om det och se till att ingen utomstående ser på. Nemrals Näve är speciellt pigga på att göra livet surt (eller kort) för dem som håller fast vid den förlegade gudatron.

För den som samarbetar är dock möjligheterna desto större. I Nemevid frågas det sällan om varifrån du kommer, och oftare om vart du ska. Om du har de rätta färdigheterna och inte tvekar att använda dem kan du göra snabb karriär. Den besatthet av ädla familjer man har i Aralantha finns inte här, ej heller den randerska fixeringen vid klan. Spelar du dina kort rätt kan du finna dig själv drickandes vin med furstens närmaste även om dina föräldrar var simpla bönder och du själv har ett förflutet som småtjuv. Å andra sidan är det ingen som bryr sig om att du en gång var rik och viktig när skuldindrivarna knackar på dörren och du inte längre kan betala. Avståndet mellan fattigdom och rikedom är stort, men det ena kan fort förbytas till det andra.

Vill man se spektakel är det Nemevid man ska bege sig till, vare sig det är det praktfulla slottet eller absurda syner som när den rike handelsmannen Armand Röde vann den årliga bärstolstävlingen genom att låta sig frambäras av en grupp vättar. Alla som rört sig på den Naronska landsbygden vet att naroniern till sin natur är fåordig och karg, men innanför Nemevids stenmurar levs det upp.

Platser

Slottet

Slottet varifrån furst Kei styr staden såväl som riket har sitt ursprung i Nars tid, men under årets lopp har det växt och idag utgör det nästan en stad i staden belägen på uddens spets, omgärdad av vita kalkstensmurarna och Fyldiavettnas mörka vatten. Innanför murarna återfinns såväl näckrosfyllda kanaler och vackra trädgårdar som tinnar och torn. Det högsta tornet, som dominerar stadens horisont, har en stor öppning i sig, genom vilken aftonsolen kastar sitt röda sken mot den vältrafikerade Goreporten i sydöst om kvällarna.

Skolan

Ett av Keis första initiativ som furste var att starta Nems skola. Det är en institution för lärdom av alla de slag - såväl hantverk som konst och magi - och har blivit en viktig faktor för att locka människor till staden. Vem helst som uppvisar tillräcklig talang är välkommen att läsa vid skolan, och många stipendier finns för mindre bemedlade. Många magiker som är missnöjda med de stela stukturerna som är förhärskande på Gillet i Aahren har sökt sig hit för att få söka kunskap på ett friare sätt. Skolans olika lokaler finns utspridda i olika delar av staden.

Nemrals Näve

Nemevid är centrum för Nemrals Näve, en orden ledd av furst Grimar som både hjälper fattiga och rensar ut oliktänkande. I de södra delarna av staden som förstördes under kriget håller de på att uppföra ett nytt skrytbygge till högkvarter i form av ett stentorn som ska efterlikna det mytomspunna Nems gadd.

Stortemplet

Det var i Nemevid, eller snarare Borgevid, som Nar grundade Den höges kyrka, och det är här stortemplet ligger. Den förre översteprästen Derion Dahl såg vart Kei var på väg, och innan han dog lät han åter bomma igen templet. Kyrkan har flyttat sitt högsäte till Aahren, men drömmer om att än en gång kunna öppna portarna i Borgevid.

Heimdalls flamma

Under ödestiden var templet igenbommat. Riva det vågade man inte, för enligt ryktet låg det en förbannelse över det och olyckor drabbade de som försökte. När templet sedan öppnades igen efter furstarnas fall visade det sig att skyddsgaldrarna hade fått handfast hjälp av en hemlig orden vid namn Heimdalls flamma. Under de mer än 600 år då ödesfurstarna regerade höll de sig gömda, vakade över templet och bidade sin tid. När ödesfurstarna till sist besegrades och den höges kyrka återigen upprättade sitt högsäte i Borgevid steg de åter fram i ljuset, och erkändes för de stora tjänster de gjort kyrkan under det långa mörkret.

Heimdalls flammas tid i offentlighen blev dock kort. Strax efter att furst Kei förklarat att kyrkan inte längre var välkomna i landet började de som varit kända medlemmar i orden försvinna - flera hittades flytande med ansiktet nedåt i Fyldiavettnas vatten. Resten förmodas ha flytt staden. Det viskas dock om att överstepräst Derion Dahl innan han dog upprättade en andra flamma, och att dessa Heimdalls trogna åter gömmer sig djupt under stadens gator och väntar på den dag då Gudarnas stad åter är befriad.

Hamnkvarteren

I hamnen lossas och lastas varor som sedan fraktas med koggar antingen norrut mot Bokfur och Njarka eller söderut på Lauseströmmen mot Triti. Det är också här en stor del av stadens trashankar och fattiga återfinns, och den som inte vet vad den gör bör vara försiktig med att vistas här nattetid. Stora delar av hamnkvarteren brann ned strax innan kriget. När de sedan bygdes upp igen fanns goda ambitioner om att städa upp, men ränderna går inte ur så lätt. Hamnkvarteren är idag lika smutsiga som någonsin.

De randerska kvarteren

Vid hamnkvarterens utkant ligger de randerksa kvarteren, ofta kallade Västra Randersborg, eller kort och gott Väster. Den besökare som förvillat sig hit kan lätt tro att den kommit till ett annat land - här bär de flesta klanhalsduk, och de randerska sederna lever starka om än med en naronsk prägel. Precis som i hemlandet styr klanlojaliteter allt från affärer till äktenskap här, och det är sällan man ser stadsvakten - randersmarkarna vet att hålla ordning på sig själva. Vill du köpa hästar eller bara förstaklassigt vin från Belchari är det hit du ska bege dig.

Utanför murarna

I takt med att fler och fler strömmar till Nemevid har det blivit trängre och trängre. Osanktionerade byggen har därför börjat dyka upp utanför murarna, där de som inte har råd att bo inuti i staden slagit ner sina bopålar. Eftersom den slum som uppstod inte var någon vidare vackert första intryck för besökare har dock många hus rivits av stadsvakten, och nu råder den inofficiella regeln att stadsvakten låter nybyggarna hållas så länge de håller sina skjul på ett bågskotts avstånd från någon av portarna.

Läs mer