Furstendömen

Nemevid

Nemevids vapen.

Furstendömet Nemevid som bär namnet efter huvudstaden är Naroniens hjärta och kärna. Från de rika områdena söder om Fyldiavettna har rikets spira alltid pekat åt fyra väderstreck. Själva staden Nemevid är världens näst största, enbart utvandrarnas Aahren är större, och en livfylld mötesplats för lycksökare från världens alla hörn.

Njarka

Njarkas vapen.

Naroniens nordligaste furstendöme sträcker sig ända upp till de spet- siga och snöklädda bergen som når Norrskenströskeln. I denna fattiga och avfolkade del av landet är jordbru- ket en otacksam syssla, det är i saltgruvorna och järnsmidet som furstendömets rikedomar finns. Om det är det hårda och bistra klimatet eller något annat som gör det är oklart men Njarkas historia har alltid kretsat kring förtryck och sträng kontroll. Dagens regim är inget undantag.

Tere

Teres vapen.

I västra delen av Naronien, vid Gjaugridjupets stränder och i skuggan av de mäktiga bergstopparna i Döda Bergen och Drakryggen, ligger furstendömet Tere. Furstendömet har genom historien varit skådeplats för intriger, dekadens och maktspel när starka ätter slåss om makten. Milsvida klassklyftor, dolkstötar i natten och en evig fiendeskap mot Noldria är kännetecken för denna säregna plats.

Triti

Tritis vapen.

Triti, Naroniens kornbod, ligger i södra delarna av landet längs Lauseströmmen. Trots att hotet från Aralantha i söder hängt tungt genom historien har man i det välmående, tättbefolkade furstendömet utvecklat en uppskattning av de fina konsterna som får andra naronier att framstå som okultiverade bondtölpar. För Tritiborna har den egna staden varit världens centrum.

Gargul

Garguls vapen.

Östra Naronien, eller Wenheim som de envisas med att kalla sig, har historiskt hört till Naronien. Furs Keis tal om ett enat Naronien inkluderar förstås även denna riksdel. Att landet fortfarande styrs självständigt av hövding Rannvi är en nagel i ögat på Kei.

För att betona sin rätt till Wenheim har Kei låtit utse sin son Grimar till furste av Gargul. Genom det faktum att han är Varghuvuds son kan han dessutom hävda arvsrätt till tronen. Detta fräcka beteende har förstås lett till kyliga relationer med Rannvi, Keis eviga försäkringar om att han är en fredsfurste utan några krigiska avsikter till trots.

Läs mer