Att välja en furste

Ur utskicket till Teres Ödesval.

Furstevalet 615

Senast en furste skulle väljas, år 615, stod valet främst mellan Kloskarpe och Bergstolts. Blodstupe och Vargbane stödde Bergstolts och saken såg ut att vara klar. Av någon anledning valde dock Vargbane att plötsigt ge sitt stöd till Karel Kloskarpe istället, som passande nog klev fram efter att ha dödat sin broder som tidigare varit släktens främsta kandidat (innan sin död hade broderna röjt undan kandidater från de andra släkterna och var därför illa omtyckt). Balansen skiftade, och för att vara på den säkra sidan valde även Blodstupe att stödja Karel, och Bergstolts hade till slut inget annat val än att följa efter och sätta Karel Kloskarpe på Teres tron.

Furstevalet

Representanter för de fem drakarna samlas under en dag och en natt för att förhandla och tillslut välja en ny furste. Värd för tillställningen är Tere stads tempelherre eller tempelfru. Varje drake har sin kandidat och vissa drakar har fler än en, så det gäller att kunna bjuda tillräckligt goda avtal, eller ha medel att hota sina motståndare tills de låter sina kandidater backa, för ingen ny furste kan väljas förrän alla drakarna röstar lika. Man handlar med handelsavtal och rikedomar men också med hemligheter, lojalitetsband och liv. Varje drake representeras av en handfull medlemmar, som självklart också har sina egna agendor, även om gruppen är där för ett gemensamt mål. Ätteledaren är den med den officiella makten men är alltid i behov av stöd från de sina för att kunna behålla sin position. Dessutom är personliga kontakter och allianser mellan drakätterna inte ovanliga, så att ha några inflytelserika personer med sig kan vara avgörande.

Valet pågår under hela dagen. Drakarna meddelar kontinuerligt vilken kandidat de röstar på till tempelherren eller tempelfrun. Var man lägger sin röst kan sedan skifta under dagen och kvällen beroende på olika avtal som toppar och avlöser varandra. Röstningen är sluten och ödesprästen meddelar först när alla drakar samtidigt har lagt sin röst på samma kandidat. Då kallas den kandidaten att bli Teres furste, utvald av ödet, och efter tre ringningar (en timme) sker ceremonin, ledd av ödesprästen och dennes lärlingar, då den nya furstens ställning befästs.