Om drakarna

Ur utskicket till Teres Ödesval. Texten beskriver läget precis innan Keral Kloskarpe valdes till furste år 640.

Kloskarpe

Kloskarpes vapen.

Eftersom ätten Kloskarpe innehaft furstetronen i flera generationer har man kunnat lagra upp en ansenlig rikedom, näst endast efter Bergstolts den största, och många goda avtal har man tvingat fram från sin maktposition som garanterar god handel och allierade.

Kloskarpes största fiende genom historien var ätten Rovhierta. Men då de slog till mot gamle furst Kilian vände sig hela Tere mot dem och utrotade ätten. Därmed blev Kloskarpe av med sin äldsta och värsta fiende, men det var mycket dyrköpt: nästan en hel gren av Kloskarpe mördades av Rovhierta så att det idag inte finns så många kvar i ättens huvudlinje. Kilians egen död förde också med sig några dödsfall då Karel, hans kusinbarn, valde att ta sig till en ledande position genom att undanröja några släktingar, bland annat sin egen bror.

Vad som sedan hände vid valet då Kilians efterträdare skulle väljas är ännu oklart. Karel var visserligen populär då han undanröjt brodern, som blivit impopulär genom att låta mörda folk från flera ätter, men hans inflytande var inte tillräckligt stark utan istället trodde alla att Gevald Bergstolts skulle vinna. Men då plötsligt Bergstolts gamla allierade Vargbane istället helt öppet stödde Karel vände allt och tillslut var det Karel som blev krönt.

Karel blev, trots sitt solkiga förflutna en ovanligt omtyckt furste och hans tid vid makten ovanligt lugn, vilket talar för hans son Keral som nu aspirerar på tronen. Dock talar den sista tidens galenskap Karel drabbades av emot Keral, då det ryktas att han ärvt den av sin far.

Idag är Bergstolts ätten Kloskarpes främsta fiende, egentligen inte av hat utan för att de ser sig som de främsta konkurrenterna om makten.

Men den synbara avsaknaden av fiender uppvägs snabbt av de inre splittringar som Kloskarpe drabbats av på grund av Karels vansinne. Några släktingar har vägrat acceptera sonen Keral som arvinge och har valt en annan kandidat som fått ett ganska bra stöd av ätten. Ännu är det inte helt avklarat vem av de två som kommer vara ättens officiella kandidat till furste, men antagligen kommer det vara en öppen fråga tills en av dem kan uppvisa möjligheter att vinna furstevalet.

Ätten Kloskarpe har alltid haft goda kontakter till det gamla Njarka och furst Karel hade goda relationer med furst Karg och hans allierade. När Karg drevs bort från Njarka av lokesprästerna erbjöd Kloskarpe honom skydd i Tere. Där levde han i flera år tills mordförsök från Njarka och Terisk opposition drev honom därifrån.

Bergstolts

Bergstolts vapen.

Ätten Bergstolts är den drake som flest gånger under Teres långa historia suttit på furstetronen. Det beror antagligen på att det är den rikaste draken. Rikedomarna kommer främst från gruvdrift och vapenstål som säljs över gränsen till Naronien och Wenheim. Bergstolts rikedomar är ätten styrka men bristen på allierade är dess nackdel. Vanligtvis innebär rikedomar också gott om vänner, men i Bergstolts fall slösar man ogärna på tillgångarna och förlitar sig på att de andra ätterna ska respektera, eller frukta, deras storlek och makt. Förut var Bergstolts nära allierad med Vargbane, men efter det sista furstevalet, då Vargbane bytte sida och stödde konkurrenten från Kloskarpe, har vänskap förbytts till hat och Bergstolts har svurit på att hämnas detta svek. Fiendeskapet, som främst har vårdats av Bergstolts, trappades upp i och med mordet på furst Karel och den laglösa tiden därefter då drakarna passar på att försöka rensa ut i fiendeätternas led. Flera mord och försvinnande bland Vargbanes släktingar har det ryktas om och alla anar att Bergstolts ligger bakom.

Det har på sistone talats om att Blodstupe gjort närmanden mot Bergstolts och börjat tala om allians, men då man också hört att Blodstupe närmat sig Vargbane tar man lätt på ryktena, för det vore en svag, om inte omöjlig, allians som innehåller både Bergstolts och Vargbane.

Bergstolts verkar också ha haft en del problem inbördes, även om få vet exakt vad det är som hänt. Bara dagarna efter att fursten mördats fick man höra att Arna, den starka men inte så karismatiska ledaren för Bergstolts, hittats död. Bland hennes barn blev det bråk om vem som skulle ta över. Då sönerna inte tål varandra, och det är ett känt faktum, så kunde de tillslut endast enas om att systern Valdis var lämpligast. Skulle hon däremot försvinna eller visa sig olämplig att leda kan man lätt förutse att Bergstolts kommer splittras i två. Men det man vet om Valdis är att hon är en charmigare variant av sin mor, så det borde inte vara några problem.

Blodstupe

Blodstupes vapen.

Ätten Blodstupe var för ganska länge sedan stor och mäktig, men försvagades sedan och var under många generationer bland de svagaste av drakarna. Nu har ätten på sista tiden fått nya tillgångar som gett dem nya allierade bland de mindre adelsätterna, och plötsligt är Blodstupe en drake att räkna med igen. Exakt vad som ligger bakom ättens nya rikedomar är inte klart men man antar att man lyckats få goda uppgörelser med Teres kriminella element eller har ordnat fördelaktiga avtal inom handel till utlandet. Blodstupe har inga uttalade fiender bland Teres drakar, men har heller inte varit mäktiga nog att skaffa sig några allianser. Bergstolts visade lite aversion efter senaste valet där Blodstupe först lovade sitt stöd men sedan röstade på Kloskarpes kandidat när vinden vände. Dock lade Bergstolts mer krut på sitt hat mot Vargbane och Blodstupes inblandning glömdes snart bort.

Blodstupes leds sedan många år tillbaka av Atle, känd för att vara en stark ledare men också för att ha ett hetsigt humör. Han tog över sedan hans mor, Bergdis Blodstupe, försvunnit under mystiska omständigheter tillsammans med en yngre bror. Atles yngste bror är en av hans främsta rådgivare, och är ofta den som lugnar honom och får Atle att tänka om.

Ätten Blodstupe har också, liksom Kloskarpe, haft starka kontakter till det gamla ödestroende Njarka. Deras främsta allierade där var markfursteätten Nordanvind, som dock hamnade på kant med furst Karg och fick lämna Njarka. Många fick beskydd hos Blodstupe och blev kvar hos dem. Det sägs att Nordanvind nu håller på att ta sig tillbaka till sin makt i Njarka men ingen vet säkert vad som händer då informationen in och ut ur Njarka är knapphändig.

Blodstupes förluster under den senaste tidens maktkamp har varit små, dels pga att man inte blivit sedd som någon reell kandidat till furstetronen, men också eftersom det inte finns några uttalade fiendeskap. Dock har man gjort sitt bästa för att visa upp sin nyvunna styrka och inflytande för att kunna ha en chans till att bli ny furste av Tere.

Vargbane

Vargbanes vapen.

Till skillnad från de andra drakarna som pendlat mellan starka och svaga perioder har Vargbane alltid varit ganska stabila i sin ställning. Dock har det sällan varit en Vargbane på furstetronen, oftast har de varit näst störst eller den ätt som hjälper den vinnande ätten och på så sätt får en stark position men ändå aldrig själv hamna i rampljuset.

Varbane äger mer mark nere på slätten än någon annan drake och får inte bara spannmål därifrån utan har också god kontroll på flera handelsvägar som leder in och ut ur Tere. Dock äger ätten inte lika många gruvor utan får ibland till och med köpa vapenmaterial från andra ätter.

Vargbane var under flera generationer nära allierade med ätten Rovhierta och det skedde till och med giftermål mellan de bägge drakeätterna, vilket är mycket ovanligt. Men när Rovhierta reste sig mot furst Kilian verkade det som att Vargbane inte varit med i planerna och man stämde in i Teres högljudda, och våldsamma protest. Flera ur Vargbane visade visserligen sorg över de släktingar och allierade som dömdes till döden för ättens dåd, men man hade inget annat val än att stödja fursten och de andra drakarna. Det var i och med furst Kilians död och det förra furstevalet som Vargbane började gå en ny väg. Det sades innan att Vargbane skulle stödja Bergstolts kandidat, men väl på plats visade Vargbane helt öppet att man röstade på Karel från Kloskarpe. Bergstolts, som tidigare varit på vänskaplig fot med Vargbane och litade på deras röst, blev ursinniga och den fejd som påbörjades där har sedan dess bara blivit mer och mer infekterad. Vad man först trodde var ett gott avtal mellan Vargbane och Kloskarpe visade sig snart vara mer än så. Visst fick Vargbane vissa fördelar genom sin nya allians, till exempel är de flesta officerarna inom Teres här från ätten Vargbane, men ju längre tiden gick ju mer uppenbart blev det att de gick i Kloskarpes ledband och gjorde allt för dem. Hur det kommer sig vet ingen även om vilda spekulationer såklart förekommer. Men nu talas det om att Vargbane skulle ha sluppit undan det gamla avtalet i och med Karels död, men det är bara rykten.

För lite mer än två år sedan dog Vargbanes gamla ledare, den omtyckta Sigvor, i vad som verkade vara naturlig ålderdom. Hennes äldsta dotter Auna tog över utan att några protester hördes. Auna är väl ännu ganska oprövad, men det sägs att hon är intelligent och har gott stöd från sin ätt.

Järhierta

Järhiertas vapen.

Ätten Järhierta var en gång långt mycket större än den är idag. Under 200‐ och 300‐talet var det en av de starkaste drakarna och satt till och med på furstetronen många gånger. Men allt sedan ättens senaste furste på 400‐talet, som spenderade hela Teres rikedomar på att importera lyxvaror, har det blivit svårare att få inflytande. Det som ändå gett dem status är främst deras nära allians med ätten Kloskarpe, som det gått desto bättre för de senaste generationerna. Genom att alltid stödja Kloskarpe har man fått njuta av fördelar under Kloskarpes furstar och alltid gått säker för deras makthunger. Det var till och med så att Järhiertas drake, Ender, tidvis utbildades i Kloskarpes hushåll och blev nära vän med den jämnårige Karel.

Men frågan på allas läppar är hur det går nu, då furst Karel blivit mördad av Eirid Järhierta, dotter till Ender som är ättens drake. Enligt Järhierta började det med att Karel förolämpade sin barndomskamrat Ender och Eirid hämnades detta. Men ett furstemord är fortfarande en mycket allvarlig sak som är ett av de få tabun som finns i Tere. Ätten Järhierta har officiellt sagt ifrån sig all kännedom om dådet men anklagelserna mot dem är ännu starka. Tills dess att Järhierta kan frambringa Eirid, som försvann efter dådet, till rättvisan kommer det att fortsätta finnas rykten om att de håller henne gömd, och det är en grav anklagelse.

Och inte var det nog med den prestigeförlust detta medförde, det sägs att Ender i den röra som uppstod kring furstemordet, blev sjuk och kan nu inte agera själv. Hans yngre son Trond, som hittills inte synts ute på den politiska planen alls, har istället fått träda in och talar för sin far.

Järhierta har också traditionellt haft starkt inflytande på prästerskapet i Tere. Man har spenderat mycket pengar och mark på att bygga tempel där ödesprästerna verkar ifrån och flera ur Järhierta har som unga getts bort till att bli präster. Så på landsbygden är det vanligt att det talas väl om Järhierta. Det ryktas också om att man försökt köpa eller åtminstone påverka tempelfrun i Tere stad, men hon har vad man vet fortsatt hålla sig neutral.

Rovhierta

Rovhiertas vapen.

Den sjätte drakätten, Rovhierta, släcktes - alla medlemmar i den söktes upp och dödades - efter deras misslyckade kuppförsök år 611.