Randersmarks fjärdingar

Lambefjärding

De 24 klaner som lever här präglas av närheten till kusten, sjöfarten och grannarna. Folket i Lambefjärding är de randersmarkare som är mest vana att möta utlänningar och deras influenser präglar folkets sinnelag. I Lambefjärdingens kuststäder är klansamhället också som svagast. Smältdegeln Havaport är den plats i landet där den sociala oron och spänningarna mellan olika grupper är som störst. De många influenserna resulterar i en brokig fjärding med inslag från både djup traditionalism och djärv framåtanda.

Erdfjärding

Allt det som en utlänning skulle säga är typiskt randerskt är som starkast i Erdfjärding. Närmast gränsen vid Sorgens flod har det randerska kynnets obotliga konservatism och misstänksamhet mot utlänningar odlats genom århundraden. Här finns den ständiga vaksamheten, kämpens stolthet och den starka klansammanhållningen ständigt närvarande.

Utbyfjärding

Utbyfjärding är en av Erborigiens utmarker och här är man van att sköta sig själv utan inblandning. Tanken på att en konung eller någon annan skulle lägga sig i är främmande. Fejder löser man på egen hand, och det vill man fortsätta med. Landskapet är öppet och ganska torrt, men passar sig väl för kreaturshållning. Här är det typiska randerska halvnomadiska livet särskilt framträdande.

Markrike

Vinet och den bördiga jorden har gett folket i Markfjärdingen ett gott liv och ett självförtroende nog att kalla fjärdingen för Markrike. Markrikaren är mer präglad av närheten till Aralantha än av fruktan för vättarna i norr, vilket har gjort folket mindre intresserat av krigiska dygder och vårdandet av klanlojaliteter.

Läs mer