Erdfjärding

Denna text är hämtad ur Vägen till Erborigien.

Befolkning
500 000

Näringar
Boskapsskötsel, gruvbrytning

Städer
Erdahem, Aurvandar, Sharvi, Ihre

Allt det som en utlänning skulle säga är typiskt randerskt är som starkast i Erdfjärding. Närmast gränsen vid Sorgens flod har det randerska kynnets obotliga konservatism och misstänksamhet mot utlänningar odlats genom århundraden. Här finns den ständiga vaksamheten, kämpens stolthet och den starka klansammanhållningen ständigt närvarande.

Beskrivning

Erdfjärdings marker breder ut sig från Sorgens flod och inåt landet. Längs gränsfloden är befästningarna många, och hit kommer ynglingar från hela Randersmark för sitt tredje år i hären. Under det året fångar de formbara unga kämparna upp den särskilda kulturen i Erdfjärding och för den med sig hem. Därför är fjärdingens kulturella inflytande på övrig Randersmark inte att underskatta.

Människorna i Erdfjärding livnär sig på boskapsskötsel, framför allt får men även nöt och svin. I Erdbergen som man delar med Utbyfjärding har några klaner bergsbruk som ger ädelmetaller, Nevishugg- och Allfrödullklanerna kan nämnas särskilt.

Historiskt har läget vid gränsen inneburit att man alltid haft besök av plundrande vättehorder från Naronien, samtidigt som man själv har gått över floden för att skydda de sina. Att sörja sina söner och makar är en lott som länge varit kvinnans i Erdfjärding. Genom att ynglingar kommit hit från hela landet har det dock inte inneburit att kvinnor som äger jord har lidit av något mansunderskott, varken för sitt eget nöjes skull eller för giftermål. Det sägs att de rika kvinnorna i Erdfjärding är de kräsnaste i hela landet när det gäller män. För männen har dock befrielsen av fria Östra Naronien, dagens Wenheim, blivit ett problem. Efter snart en mansålder av fred vid gränsen så finns det få sätt att visa upp sin ära och duglighet på traditionellt sätt. Politiskt sett har det inneburit att många drömmer om svunna tider och klandrar konungen. Flera har sökt härnad utomlands för att kämpa mot det onda som sker i Naronien och därigenom kunna återvända med ära för att vinna gunst hos någon rik arvtagerska.

Erdfjärding har också fler vårdkasar än resten av Randersmark tillsammans, och att vårda en kase och sprida budet om att oro stundar är ett hedersamt uppdrag som enbart anförtros pålitliga gifta par. Det finns en särskild kasebalk i Erdfjärdingslagen som reglerar detta och de straff som kommer av att missköta sin kase. Eld i baken som en erdfjärding är ett uttryck som andra randersmarkare gärna använder sig av.

Genom att krig alltid har varit nära i fjärdingen har också musik och berättarkonst koncentrerat sig kring hjälteballader. Nu har marknaden av hjältedåd som sagt var försämrats, men i tider har både Ihre och Sharvi varit rik på diktare och spelemän som gärna tar betalt för att skriva en visa åt någon yngling som vill framhäva sig, och som sedan av en händelse råkar framföra visan för en viss dam alldeles innan kämpen gästar gården.

I Erdfjärding finns några av de mest inflytelserika och framstående klaner som är kritiska mot den randerska kungamakten. Även om klanerna kan vara luven sinsemellan sluter de sig alltid samman mot vad de upplever som ett yttre hot. Det spelar ingen roll om hotet är vättar eller kung Vidar, vilket säger något om konungens popularitet i fjärdingen.

Klaner

Silvhyttur är känd för sina många framstående kämpar i hären, och den yngling som kan visa upp en halsduk i deras färger vid mönstringen kan förvänta sig ett gott bemötande. Det var inte länge sedan klanen var fattig och inflytelselös, men trots obördiga marker har de gjort sig ett namn i hela riket genom stridsskicklighet. Många av klanens unga hoppas på nya krig för att kunna skörda ny ära.

Randgrindr är känd för att vara en av de mest konservativa och Vidarfientliga krafterna i den randerska politiken. I detta lutar de sig mot ett stolt arv, då en av de mest omtalade hjältarna från sagornas tid bar klanens namn.

Städer

Erdahem

Erdahems stadsvapen.

Erdahem är med sina 10 000 invånare en av Randersmarks största och viktigaste städer. Det här är centrum för hela norra Randersmarks boskapsskötsel och höstens boskapsmarknader utanför stadsmurarna är väldiga skådespel. Slakterierna är många och behovet av salt stort. Det gör att kommersen är livlig. Erdahem omgärdas av en stadig stenmur förstärkt av en hög vall, och innanför denna hopas både två- och trevåningshus. De flesta husen är av sten och tegel och kvarteren är landets mest välplanerade. För att spara plats i staden så har ofta våning två och tre hängts ut över gatorna så att himlen får en mindre framträdande plats. Inne i staden är keramik, tegelbruk och skinnsömnad viktiga hantverk. Något mindre men välkänd är den verksamhet som silver- och bronsgjutare har. I staden sitter också Erfjärdings fjärdingsväktare och en bloteman styr i templet.

Aurvandar

Vid Bratesjöns ligger Aurvandar som är känd för att vara en omlastningsstad för handeln i norra Randersmark. Uppströms från Bratesjön är det bara större roddbåtar och små pråmar som dras av hästar som kan ta sig fram, men nedströms Havafloden kan större fartyg segla. Det gör att Aurvandar har en stor hamn med många magasin där man lastar och lastar om. Aurvandars 2000 invånare lever gott på grovarbetet och på att driva värdshus för handelsmän. Staden är omgärdad av en palissad.

Sharvi

Sharvi är rikets nordligaste stad och ett centrum för traktens fårskötsel. Stadens värdshus erbjuder de flesta rätter som kan tänkas tillagas med något från får. Fårtestiklar är stadens främsta delikatess. Sharvi har 2000 invånare och det finns en större härförläggning här. Staden vaktas av fjorton fyrkantiga stentorn som alla är döpta efter olika fårsorter.

Ihre

Ihre ligger på en kulle och är en av landets starkast befästa städer. Staden är omgiven av en hög mur med en palissad utanför själva muren. I norr skyddas staden av sankmarker och i öster av Ihresjön. I staden finns en garnison som under de mest rustade tider kan uppgå till över två tusen man. Folket i staden uppgår till runt tusen invånare och de lever på olika hantverk och tjänster som tillhandahålls för hären. Ölstugorna, badhusen och glädjehusen i Ihre är omtalade även om förtjänsterna har minskat för varje år som freden varat.