Ödestrons symboler

Huvudsymbol

Symbolen för ödestro symboliserar hur allas öden går i varandra, alla öden är sammanflätade och beroende av varandra. Mitten av symbolern representerar Nemevid och de fyra uddarna trons utposter i norr, syd, öst och väst (Njarka, Tere, Triti, Gargul).

Mindre symboler

Obs: Dessa symboler har sällan använts i spel och är inte så välkända. Trots det är de tämligen gamla, men har inte spridits utanför en mindre krets. De redovisas därför delvis som kuriosa. Det finns inget som hindrar att de används, men alla kanske inte kommer att känna igen dem. En del av symbolerna skall även tolkas som främst använda av Aralanthiska kyrkan.

Ödets oficiella symbol (enligt Aralanthiska kyrkan)
Mindre offerplats
Ödets härdare
Ödesplats
Ödesmärke
Ödespräst (enligt Aralanthiska kyrkan)
Ödets offerplats