Religion

Den dominerande religionen i Erborigien är asatron, som lärdes ut till folket av Nar för länge, länge sedan. Asatron representerar den goda kraften i sagan, den sanna och rätta läran. I så väl Aralantha, Randersmark och Wenheim blotar man till de toll asarna. Asatron är dock mer än bara en tro – gudarna finns på riktigt och kan ingripa i världen om så behövs.

En del viktiga skillnader finns mellan asatron i Erborigien och den historiska asatron. Till exempel liknar den erborigiska kyrkan, under ledning av överstepräst Estrid, i sin organisation mer den katolska kyrkan. Den besitter samma makt och rikedom, och är lika central för samhällets alla delar.

En annan skillnad är att guden lokesdyrkan är omgjord till asatrons motsvarighet till Satan. Han och de som dyrkar honom representerar den onda kraften i sagan – de vill förgöra världen i Ragnarök. Ingenstanns är lokesdyrkare accepterade, och dessa återfinns därför främst i underjordiska kulter runt om i världen.

Ödestron är en tredje religion, som är den äldsta av dem alla. Det är en förtryckets religion som använts av giriga furstar som velat stärka sin makt. Idag praktiseras en modifierad version av ödestron i Naronien, där en personkult kring fursten själv lagts till.

En del folk, som till exempel zaardras och daga, har egna religioner. På ytan kan de framstå som ganska annorlunda, men den som gräver djupare finner att de är förbluffande lika asatron.

Ateism är ett okänt fenomen i Erborigien.

Läs mer
Noveller