Efter lajvet

Slaget om Birest stod den 17 i vättevind och resulterade i en förkrossande seger för furstarnas härar. En sammanfattning av vad som egentligen hände finns här.

De långsiktiga konsekvenserna för staden Birest och Naronien som helhet kommer att bestämmas så småningom och resultera i uppdaterade texter på hemsidan. Vad som skett med enskilda spelade roller är som vanligt upp till spelaren själv, och här nedan finns några förslag att välja bland:

Är du stadsbo?

Vill du bo kvar i Birest och kan tänka dig att svära trohet till furst Kei så har du inget att frukta, du får behålla dina tillhörigheter och familjemedlemmar och fortsätta ungefär som förut. Under vintern får du förmodligen hjälp med livsmedel från Ledeby eller Ronäs och framåt vårkanten kan bönderna i trakten så sina grödor som tidigare så att trakten åter blir självförsörjande. De besvärliga rövarbanden i skogarna kommer förhoppningsvis jagas bort så att vägarna blir tryggare igen för handlande och vägfarare.

Är du en skicklig hantverkare? Då kan det hända att du och din familj flyttas till Njarka, förmodligen till Bokfur eller Tver och får börja ert nya liv där. Ni kommer att behandlas väl och få hjälp att finna er tillrätta och bygga upp er verksamhet under den gode och generöse furst Karg.

Har du problem med att svära din trohet till furst Kei eller är du rent allmänt känd som en illojal typ som tyckte bättre om prins Almar? Då kommer transport att ordnas till gruvorna i norr där du erbjuds ett heltidsjobb under jord.

Är du aralanthier?

Verkar det som du har rik familj i hemlandet eller kanske rentav hör till någon riddarorden eller annan aralanthisk organisation? Då kommer du att fångas in och avväpnas men behandlas väl och föras till Triti. Därifrån kommer bud att sändas till dina rika anförvanter så att de får möjlighet att köpa dig fri mot en lösensumma av lagom storlek. Så snart guld och silver har erlagts till fursten av Triti så blir du eskorterad söderut till aralanthiska gränsen och är fri att dra dina färden dit du själv önskar.

Hade du ingen rik familj när allt kom omkring? Då kommer man i Triti att undersöka andra möjligheter att tjäna pengar på dig. Kanske har du något värdefullt som du kan lämna över som betalning för den goda gästfriheten, eller kanske finns det någon som kan låna dig det sökta beloppet? Annars får du stanna kvar i Triti tills vidare. Det är en trevlig stad.

Ser du inte ut att vara en rik och viktig person kommer du tyvärr inte att behandlas lika väl. Kanske hittar man någon användning för dig i Birest eller i Triti, kanske väljer man att sända dig norrut till saltgruvorna. Verkar du tillräckligt harmlös kanske man bara jagar bort dig.

Är du varken stadsbo eller aralanthier?

Om du är känd som en stark förkämpe för prins Almar kommer du att behandlas som en fiende till Naronien, och kanske tas du tillfånga om du verkar viktig eller tros sitta på intressant information som furstarna vill åt. I så fall förs du kanske till Nemevid för vidare förhör. Annars kanske du skickas till saltgruvorna.

Ville du fly staden direkt efter slaget?

Tycker du att alternativen ovan låter besvärliga och föredrar att fly fältet så snart slaget är förlorat? Under natten efter slaget och de närmaste dagarna kryllar staden av soldater och folk från marskens stab som håller ordningen och upprättar listor över människor i staden så att de kan placeras i rätt grupp enligt ovan.

Om man vill försöka fly är bästa chansen att ta sig ut nattetid, antingen i en större styrka som försöker övermanna bevakningen vid södra eller östra porten eller genom att i en mindre grupp klättra över palissaden där bevakningen är svag. Om ni är många och försöker ta er ut med våld kommer ni att bli jagade och kanske infångade eller dräpta (halvskapliga chanser att komma undan), men gör ni ett diskret och välplanerat försök går det förmodligen bättre (hyggliga chanser att komma undan). Bästa vägarna bort från staden är österut över Klintjebergen mot Wenheim eller söderut genom skogarna till Ledeby eller Ronäs.

Tänk på att om du flyr söderut finns gott om soldater och rövare att tampas med kring staden och i skogarna, och tar du dig upp i bergen så har snön redan kommit och gör vägarna svårare att färdas på. Du bör ha bra utrustning för att klara dig ända till Wenheim.