Praktiskt

Tid?

Lajvet kommer att pågå i nio dagar, från 14 till den 23 juli 2017. Man väljer dock själv hur länge man vill delta, och det kommer att finnas goda möjligheter att komma och gå under lajvets gång.

Fredagen den 14 juli kommer i huvudsak att gå åt till förberedelser, och själva lajvet startar på kvällen. Spelet bryts när vi vaknar på söndagen den 23 juli, och dagen är vigd åt städning på området.

Plats?

Gyllbergen utanför Borlänge. Läs mer om området här.

Boende?

Boende erbjuds i föreningens tält eller i de hus som finns på området, men har man möjlighet att ta med eget tält så välkomnas det. För den som i förväg vill uppföra mer eller mindre permanenta strukturer, så som vindskydd eller hus, på plats i förväg finns möjligheter till det.

Mat?

Tre banketter kommer att äga rum under lajvet. Under kvällarna kommer det att drivas värdshus, där man kan köpa mat och dryck för föreningens fräna pengar (som man kan växla till sig med "riktiga" pengar). Övriga måltider (frukost och lunch) ansvarar deltagarna för, och man får då lösa mathållningen själv eller i grupp.

Det är tillåtet att konsumera alkohol på lajvet, men inte att dricka sig berusad.

Vem kan komma?

Alla är såklart välkomna! Man behöver absolut inte ha lajvat i Gyllene Hjorten förut, eller ha lajvat alls. Vi hjälper dig att komma till rätt!

Delar som kan tänkas vara obehagliga för barn kommer att vara tydligt separarerade, så att barn i alla åldrar kan delta. Familjer kan alltså med fördel delta! Barn i åldrar där de inte kan ta hand om sig själva ska delta i vuxens sällskap.