Att skapa en byroll

Vi arrangörer kommer inte att skriva färdiga byroller. Vi hjälper dock till att sätta ramarna och är gärna med och spånar och kommer med idéer – hör av dig om du vill ha hjälp. Vi kan också hjälpa dig att hitta spelare att skapa intriger och relationer med.
Du kommunicerar information om din roll till andra spelare via forumet.

Här finns lite att tänka på. För mer vägledning, se också:

Kommer du ifrån trakten eller utifrån?

Tingsvattnet är än så länge mer en mötesplats än en by, men likt gamla sockenkyrkor som placerats mellan byar är det ändå en centralort. Människor samlas här för ting, högtider och handel. Även om få roller är permanent bosatta just här så finns det många som har sin identitet och familjehistoria starkt kopplad till trakten, även om de kanske bor en bit bort eller i någon av de kringliggande dalgångarna.

Tack vare bystatus och guldfyndigheter har dock fler sökt sig hit – människor med rötter i helt andra platser i Wenheim, kanske i Ravindal eller ännu längre bort. Så brukade det inte vara. En del kommer hit för att de vill finna något, må det vara guldmalm eller handelsmöjligheter. Andra kommer hit för att de vill bort från något, må det vara rättvisan, Näven eller något annat.

Roller med rötter i trakten är mer tätt sammanknutna med platsen och varandra, samtidigt som många av dem inte vet mycket om eller bryr sig om livet nere på slätten. Nyinflyttade roller är kanske mer världsvana, men samtidigt ”outsiders” som ibland får kämpa för att passa in.

Hur försörjer du dig?

Bland människorna med rötter i trakten finns många olika yrken:

 • Bofasta bönder. Här och var nere i dalgångarna finns bördig mark, och små gårdar ligger utspridda i landskapet. Om man jämför med folk nere på slätten så är det inget rikt liv, men den som äger en gård får ändå anses vara rik för att vara här uppe – åtminstone under goda år. Eftersom många yrken bygger på en kringflackande tillvaro går det också att tjäna ett koppar eller två på någon som vill sova med tak över huvudet i ladan.
 • Fåraherdar som vallar sina får längs med sluttningarna på dalgångarnas sidor. Det är ett kringflackande liv där du ofta år långt borta från andra människor och övernattar på fäbodar eller under bar himmel.
 • Fiskare som rör sig mellan vattendragen. Det är ofta ett yrke som gått i arv i generationer, och man vet precis hur mycket fisk man kan dra upp ur strömmar och sjöar utan att nästa år ska bli fattigt.
 • Bergsfolk som bryter ytlig järnmalm. De arbetar ofta i lag, och bor i mer eller mindre temporära boenden som de river när en fyndighet tycks vara uttömd och det är dags att flytta vidare. Vem som har rätt till vilken malm dikteras genom ett informell och urgammal hävd, som tyvärr inte alltid är så entydig som man skulle kunna önska.
 • Handelsresande färdas mellan Ravindal och bergen. Med sig har de varor från världen där ute, och tillbaka bär det med sig vad hantverkare eller bara bönder med tid över under vintern skapat. Detta är mest varor förädlade ur de naturtillgångar som finns – ull, trähantverk och smide.
 • Till dessa kommer de som lockats hit om rykten om guld. Än så länge har ingen lyckats göra sig en förmögenhet som räckt mer än för en månad eller två av bekymmerlöst rumlande på värdshusen nere i Ravindal. Men hoppet finns, åtminstone hos de som inte har så mycket annat att hoppas på. Guld har trots allt påträffats i bäckar och i sprickor efter jordbävningen. Även om det inte rör sig om någon anstormning så är det inte all som ser positivt på detta inflöde av främmande, oborstade lycksökare som dyker upp med inte mycket mer än en filt att sova under och en hacka – vad ska det bli av dem om drömmarna inte blir sanna?
 • Allehanda yrken: Bagare, smed, jägare, någon enstaka skrivare för de få formella göromål som behövs, läkekunnig, lösdrivare och tiggare… En lista på medeltida yrken finns här.

De nyinflyttade är främst av två typer: De som söker efter guld och rikedom i bergen, och de som vill köpa och sälja varor av alla de slag.

Du behöver inte ha några färdigheter inom det yrke du spelar, men för den som vill utöva sitt yrke (t.ex. bagare, smed eller hantverkare) så finns goda möjligheter för det.

Hur ser du på din framtid?

Är du nöjd med det liv du lever nu? Vill du kanske bosätta dig permanent inne i Tingsvattnet nu när byn växer upp? Eller vill du kanske ut i Wenheim och världen?

(För den som vill spela sin byroll åt ett hjältehåll finns goda möjligheter att skapa kopplingar till roller utifrån och att engagera sig i äventyr.)

Hur ser du på Wenheims framtid?

Även den mest isolerade fårahedern vet att något är på väg att hända i Wenheim, även om hon kanske inte förstår riktigt vad. Du bör därför fundera över hur din roll ställer sig politiskt. Flera olika vinklingar och alternativ finns, t.ex:

 • Du fruktar Naronien och dess ödestro mer än något annat, och tycker att Rannvi har varit för svag och passiv mot Näven. Och att utlysa val, vilken idiotisk idé! Det ger bara rövhatten Grimar en möjlighet att mygla sig till den seger han är för feg för att söka på slagfältet.
 • Du är en god Wenheimare och asadyrkare och vill inte ha något med vare sig Grimar, Näven eller Naronien att göra.
 • Aningens naiv tycker du att Rannvi och Grimar bara borde slå sig ned tillsammans och prata igenom det hela över en öl – då skulle säkert alla problem lösa sig. Trätande grannar hanteras ju bäst så, så varför inte hövdingar och furstar?
 • Du tror egentligen på ett starkt, stolt och självständigt Wenheim, men är också lite räddhågsen. Är det inte bäst att ge Grimar vad han vill ha så att det inte blir en massa bråk? Trots allt, hur illa kan det gå?
 • Du är en glad supporter av Näven och ser fram emot den dag då Grimar sitter på tronen i Gargul. Förvänta dig att dina grannar kan ställa sig frågande till dig om du väljer denna linje.