ÅRSMÖTE 2020

Dags för stadgeenliga årsmötesförhandlingar, enligt bif kallelse. / AF, ordf