Världsmöten

På världsmöten fattas beslut om vår spelvärld Erborigien. Du kan läsa mer om världsmöten i sagopraxisen. Denna sida är ett försök att samla protokoll från allla världsmöten som har hållits.